STATISTIKA: Mirtingumas ir jo perviršis

24 lapkričio, 2020

Daug Covid-19 atvejų yra nediagnozuojama. Tad natūralu tikėtis, kad yra ir daug mirčių, kurios yra tiesioginė SARS-CoV-2 infekcijos pasekmė, bet nėra įtrauktos į Covid-19 mirčių apskaitą. Dar daugiau mirčių bus netiesioginės pandemijos pasekmės.

Jeigu žinotumėm, koks yra pandemijos laikotarpio mirčių perviršis lyginant su ankstesniais metais, galėtumėm įtarti, kiek iš tikro gyvybių nusinešė pandemija, įskaičiuojant ir tuos, kas mirė nuo patirto streso, atšauktos operacijos, nesuteiktos pagalbos, nusižudė dėl darbo netekties, ar užsikrėtė ir mirė vieniši nesikreipę pagalbos. Oficialiai šiandien yra ~420 Covid-19 mirčių, tačiau šis skaičius gali būti ir 8 kartus didesnis.

Ši analizė yra gan paviršutiniška ir preliminari. Joje nenaudojami jokie statistiniai metodai, skirti neapibrėžtumams įvertinti. Antroji jos dalis dar ruošiama. Taip pat, čia nėra ir nebus atsižvelgiama į mirusiųjų lytį, kas yra be galo svarbu šiame kontekste, bet tokie duomenys nėra vieši.


Daugiau įrašų: