Mūsų sklaidos partneriai

Dėkojame sklaidos partneriams, kurių net kelios dešimtys grupių jungėsi prie „Laikykitės, medikai!“ iniciatyvos viešinimo ir visos Lietuvos mastu prisidėjo prie lėšų rinkimo kampanijos. Jūsų nuoširdus ir operatyvus bendradarbiavimas ir savo turimų resursų skyrimas iniciatyvai ženkliai prisidėjo prie bendro tikslo siekimo.

Naujienų portalai ir spauda

Televizija

Radijas

Kiti